24.06.2016

 

Miałam przyjemność wziąć udział w otwarciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Ziemięcicach.
Koszt budowy o środka wyniósł ok. 15 mln zł. Przedsięwzięcie sfinansowano w 85 proc. ze środków unijnych. Pozostałą część stanowił wkład Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

21.06.2016

 

Dziś miałam przyjemność wziąć udział w otwarciu trzech Zielonych Pracowni w Będzinie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował je kwotą 137 tys. zł. 

13.06.2016

 

Miałam zaszczyt wziąć udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli Johannes Remmel, Minister Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfalii oraz niemieccy przedsiębiorcy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń naszych krajów i regionów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pozostałe aktualności